nero.gif (5630 bytes)

Proč zní má přezdívka zrovna NERO?

Jak jistě víte, Nero byl římský císař. Panoval v letech 54 - 68 našeho letopočtu. Možná, už není známo, že se mu také říkalo krutovládce. Měl ve velké nenávisti křesťany a vše co souviselo s náboženstvím a vírou v Ježíše Krista. Také v roku 68 nl. zapálil Řím a při vyšetřování požáru vše svedl na křesťany. To vše se stalo jen 30 let po ukřižování Krista. Křesťanství se tehdy rozmáhalo, hlásalo se do všech končin světa. V té době žil apoštol Pavel, Petr, byly sepsány jejich epištoly atd. Přezdívku Nero jsem si zvolil proto, že bych svým opačným postojem než můj jmenovec římský císař, chtěl dokázat, že člověk se může jmenovat jakkoliv - vždy důležité je to, co se skrývá v jeho nitru a co činí.


Mé koníčky
Squash
Horská kola
Staré zbraně
Hudba
Internet


Poesie
Tady budou básničky, které jsem napsal.


Zpět Pošta