Zoner.cz |  Czechia.com |  Inshop.cz |  Interval.cz |  CA Czechia.cz |  InMail.cz  Hostováno na serverech CZECHIA.cz
Oficiální stránky v ČR
Home > Ostatní > Erby států a rytířů
Hlavní
Biografie
Bibliografie
Recenze
Galerie (567)
Postavy z knih
Odkazy
Vše o hře
Novinky
Vše o filmu
Novinky
Galerie (140)
Herci
Anketa
Rozhovory
Komentáře (3600)
Protest
Download
FAQ
Čtenáři
Klub AS
Soutěž
Fórum
Ankety
Nej Yennefer
Povídky
(63)
Facebook stránky
Ostatní
Zakl. jako sexuální idol
AS ve slovníku spis.
Články AS
Dřevárny (kdy, kde)
Cony a setkání
Erby států a rytířů
Hra
Kalendář
Testy znalostí
Inspirace AS
Mapy světa AS
Povídky AS
Mistr Geralt zabiják
Rodokmeny
Slovník Starší mluvy
Zaklínačská znamení
Komixy
Systém
Fulltextové vyhledávání:
Zasílání novinek mailem:

Kolik je 36 / 6:
Aktuálně ve fóru

Dark - 24.04.2024 15:42:00
Tak mi napadá, v rámci oprav, nedalo...

Dark - 22.04.2024 16:54:00
Jojo, je to tak. Už jsem to zjistil :...

altair - 22.04.2024 16:23:00
myslím, že pokud zadáš přesně své pův...

Dark - 21.04.2024 14:12:00
Beru zpět, přístup zdá se je....

Dark - 21.04.2024 14:11:00
Jo no. A taky obnovit vstup tam, kam...

altair - 21.04.2024 12:58:00
Teď ještě aby na to přišli ostatní&nb...

Dark - 20.04.2024 22:18:00
Ok, i´m back....

Dark rezervní - 20.04.2024 22:15:00
OK, jdu to zkusit....

dort - 16.04.2024 12:37:00
...

altair - 12.04.2024 15:00:00
Nero díky. bylo to polámaný (ter...

Aedirn

Aedirn nese ve znaku jednoduché, leč působivé heroldské znamení  červené,  zlatě lemované  krokve  v  černém  poli. V klenotu má tři pštrosí pera v barvách štítu.

Attre

Naopak knížata  z Attre byla vždy  vazaly králů Cintry. Za  věrnost a  účinnou pomoc  v bitvě  u Chotěbuze polepšila královna  Calanthé  tradiční  erb  knížectví  s červenobílým štenýřem vložením  srdečního štítku s  jedním z cintránských lvů. Rohy v klenotu byly později dle dobové módy zobrazovány jako tzv. olifanty.

Bremervoord

Knížectví Bremervoord bylo  původně hrabství, odjakživa však léno  panovníků Cidaris. Ve  znaku má pět  bílých mušlí v modrém  poli,  tedy  vše  v  barvách království. Symbolika znaku  se patrně  měla vztahovat  k lovu  perel ve  zdejších vodách. V klenotu bývá paví kyta.

Brugge

Brugge má v erbu stříbrný kotvicový kříž v zeleném poli a v  klenotu  paví  kytu.  Znak  nezměnil  podobu,  ani když království přešlo pod svrchovanost Temerie.

Cidaris

Rovněž  Cidaris používá  polcený erb,  ovšem v  barvách modré a  stříbrné. Symbolem přímořského  království jsou dvě odvrácené ryby  střídavých barev, popisované  jako jeseteři. Taktéž střídavých barev jsou dvě pštrosí pera v klenotu.

Cintra

V  erbu  Cintry  bývali  tři  zlatí  lvi v modrém poli. Vyrůstající  lev byl  též  v  klenotu. Po  dobytí království Nilfgaardem byli lvi ponecháni jako symbol říšské provincie.

Ellander

Když  král Foltest  posiloval vliv  Temerie na společné hranici  Čtyř  království  v  údolí  Pontaru, udělil správci pohraniční   marky,  svému   oddanému  leníkovi  Herewardovi knížecí  titul.  Ve  znaku  Ellanderu  je  bílá  korouhev se zlatými kroužky v černém poli. Tento symbol má snad vztah ke kultu  Melitelé, jehož  je  Ellander  centrem. V  klenotu je černé křídlo.

Hengfors

Ačkoli  město Hengfors  má svůj  vlastní městský  znak, Liga  z Hengfors  přijala znak  království Caingormu,  neboť první vládce Ligy pocházel z tamní dynastie. Král Nedamir se sice  pokoušel zavést  nový státní  znak, v  němž stříbrného gryfa  hodlal nahradit  zlatým drakem,  a změnu zdůvodňoval svým hrdinstvím při lovu na skutečného (sic!) zlatého draka. Jeho údajné dobrodružství  bylo zajisté oprávněně považováno za vybájené a stalo se terčem posměchu na všech panovnických dvorech.  Ctižádostivý  mladík  se   tak  s  ostudou  vrátil k dobrému erbu svých předků.

Kaedwen

Kaedwen nosí  od nepaměti stejné znamení,  a to černého jednorožce ve  zlatém poli. Rovněž  v klenotu je zobrazován vyrážející jednorožec.

Kovir

Kovir  se v  dobách vládnoucího  rodu Troidenidů pyšnil čtvrceným erbem,  do jehož polí  se střídavě kladl  redanský orel  a  kaedwenský  jednorožec,   což  mělo  poukazovat  na pokrevní příbuzenství s  významnými panovnickými rody Severu a bylo  to  do  jisté  míry  též  provokací ze strany jejich nového mocenského rivala. Thyssenidé  ustanovili nový erb se zlatým klévským  kolem s osmi  žezly, která symbolizují  osm zemí koruny: Kovir, Poviss,  Creyden, Narok, Talgar, Velhad, Vattweir a  Rakverelin. V čase vlády  vzdorokrále Idiho byla změněna  pouze tinktura  štítu na  modrou, avšak  od návratu Esterada  Thyssena na  trůn je  pole erbu  opět červené.  Na turnajský helm v klenotu se  v tomto případě neklade koruna, nýbrž hranostajové „chapeau“.

Lyrie a Rivie

Království  Lyrie a  Rivie má  polcený štít,  spojující znaky obou  korunních zemí. V  levém, bílém poli  je červená routa, znamení Lyrie, v pravé polovině štítu je černá orlice ve zlatém poli, znamení Rivie. V klenotu jsou zavřená orličí křídla černé barvy.

Mahakam

Trpaslíci  heraldiku  původně  vůbec  neznali,  užívali pouze určitý druh cechovní symboliky: stylizované kovadliny, kovářské kleště anebo hornické  špičáky, vždy černé na bílém pozadí a nikdy ve štítu. Znak Mahakamu byl dodatečně odvozen z nejrozšířenějšího  symbolu  dvou   zkřížených  kladiv,  či přesněji  kladiva a  mlátku. Byla  zachována černá  tinktura znamení, klade se však do zlatého štítu. Nezachoval se žádný doklad o užívání klenotu.

Nazair

Nazair býval kdysi  významným královstvím, které leželo sice  jižně od  pohoří Amell,  avšak politicky  a dynasticky bylo  svázáno se  Severem a  udržovalo s  ním čilé  obchodní a kulturní styky. Po nilfgaardské  okupaci došlo k násilnému zpřetrhání   starých   vazeb,   zpustnutí   sídelního  města Assengardu a  ztrátě významu Nazairu,  který se stal  pouhou odlehlou  provincií impéria.  Nazair míval  ve znaku  modrou růži ve zlatém poli, stejná figura se opakovala i v klenotu.

Nilfgaard

Nilfgaardská heraldie vytvořila vlastní slohový projev, lišící se  mimo jiné tvary  užívaných štítů anebo stylizací některých  figur.   Imperiální  znak     několik  variant, například tzv. velký či úplný  říšský znak je dělen do mnoha polí  obsahujících  znaky  všech  císařských  držav. Do jeho středu bývá kladen původní, a  tedy znak Nilfgaardu, jímž je symbol  slunce. Maluje  se zlatě  v černém  poli a sám tvoří tzv. malý či  základní říšský znak. Ovšem i  v této variantě se zmíněný  erb klade pod korunovaný  císařský stan, jenž má zdůrazňovat   majestát  nilfgaardského   panovníka  a   jeho nadřazenost nad všemi ostatními monarchy.

Novigrad

V erbu Novigradu je v červeném poli stříbrný kroužek se třemi  zlatými  klíči,  které   mají  dle  pověsti  otevírat pevninu, moře  a řeku. Štít je  korunován hradební korunkou, jak jest u městských znaků obvyklé.

Oxenfurt

Dokumenty a svazky vydávané Vysokým Učením Oxenfurtským nesou znak s hermelínovým heroldským křížem v červeném poli, jenž  byl odvozen  ze starodávné  pečeti. Někdy  se na  štít klade rektorská čapka.

Redanie

Stříbrná orlice,  kterou měla Redanie ve  znaku v dávné  době, byla s rostoucím významem a sebevědomím tretogorských králů změněna  ve stříbrného orla. Zobrazuje se v červeném poli,  někdy   zlatě  korunovaný.  V   klenotu  bývají jeho rozevřená křídla.

Skellige

Souostroví Skellige  bylo od doby  krále Eista formálně pod  svrchovaností Cintry,  fakticky si  však uchovalo  svou nezávislost. Místní tradice  nečinila rozdíl mezi královským a knížecím  titulem,  i  tak  byl  jarl  Ostrovů  suverénním vládcem  svého  lidu.  Bojová   sekera  byla  dávným,  ještě předheraldickým znakem námořních válečníků, do erbu se klade pokosem  a maluje  se modrá  v bílém  poli. V klenotu bývaly původně  buvolí  rohy,  avšak  jarl  Crach  an Craite do něj umístil svoje osobní znamení  kančí hlavy, podle něhož býval přezdíván Mořský kňour.

Temerie

Ve  znaku  Temerie  býval  kdysi  kráčející  lev, pouze korunní  princové nosívali  v erbu  tři stříbrné  lilie. Pod tímto znamením také porazil  princ Goidemar Falčino povstání a na  paměť svého  vítězství  vložil  po své korunovaci tři lilie do znaku království. Král Cedric jej později změnil do podoby  černého štítu  posetého stříbrnými  liliemi. Původní erbovní  znamení se nicméně   zachovalo  na  štítě  oděnce v klenotu státního znaku.

Toussaint

Toussaintská  knížata byla  vždy suverénními panovníky, čímž se lišila od později povyšovaných knížat "titulárních". Ve znaku  Toussaintu je zlatá ratolest  vinné révy v zeleném poli.  Během několika  generací,  kdy  se v  dynastii dědila vláda pouze po přeslici, zmizela z klenotu přilba a byla již natrvalo nahrazena knížecí korunou.

Verden

Šachovaný znak  patří Verdenu. Na  starých vyobrazeních někdy  vídáme  šachovnici  černostříbrnou,  ale  později  je jednoznačně stanovena  černozlatá. Buvolí rohy  v klenotu se rovněž malují v černé a zlaté barvě.

Angouleme

Anzelm Aubry

Aubry junior

Baron Cassadei

Baron de Peyrac - Peyran

Angouleme

Amzelm Aubry Aubry junior Baron Cassadei De Peyrac - Peyran

Bludný rytíř šachovnice

Bludný rytíř labutě

Bludný rytíř

Borch tři kafky

Caingorn

Rytíř šachovnice Labutí rytíř Bludný rytíř Borch tři kavky Caingorn
Donimir z Troy

Eyck z Denesle

Kovir - Povis

Maecht

Papebrock

Donimir z Troy Eyck z Denesele Kovir - Povis Maecht Paperbrock
Ravix ze Čtyřrohu

Vratimir

Didi "Chmelař" Hofmeier

Ravix ze Čtyřrohu Vratimir Didi "Chmelař"
Hofmeier


Máte k článku nějaké připomínky? Nelíbí se Vám něco? Zkuste přidat svůj názor pod článek.
Komentáře k článku
Zobrazit všechny komentáře ]
Pokus - Pokus - 14.10.2012 19:23:00
Earendil - Mahakam - 07.04.2009 19:01:00
Paweł - ERBY - 05.01.2008 17:31:00
quarto - Erby států a rytířů - 27.05.2007 12:08:00
Tiara - Re: Sapkowski a heraldyka - 24.02.2006 22:48:00
Coen - autor - 25.12.2005 23:22:00
Mingan - Erby - 19.12.2004 11:57:00
Jarek - Sapkowski a heraldyka - 05.08.2004 21:50:00
Zbyněk - Sapkowski a heraldika - 01.06.2004 21:02:00
Photographer - SAPKOWSKI A HERALDIKA - 28.03.2004 22:31:00
Andrzej Sapkowski CZ by Nero 2000
(Nebudu sem psát, že všechna práva vyhrazena, páč je to blbost. Tak kdybyste si své dílko poznali, napište mi majla a dáme to do pořádku)
 Poslední úprava:21.11.2002 13:40:54

Hostováno na serverech CZECHIA.cz